SLUŽBY PRO STÁTNÍ SEKTOR

Doplňkové služby dle individuálních požadavků:


SLUŽBY PRO SOUKROMÝ SEKTOR

A.I.Consulting s.r.o. dává zadavateli kromě standardně nabízených služeb spojených s přípravou a organizací veřejných zakázek či výběrových řízení možnost využít podpory před samotnou organizací zadávacího řízení.

V rámci služeb spojených s přípravou veřejných zakázek a výběrových řízení nabízíme přípravu a zpracování zadávací dokumentace a dalších souvisejících dokumentů, protokolů z jednání komisí a dalších dokumentů dle požadavku zadavatele.

V rámci služeb spojených s organizací veřejných zakázek a výběrových řízení zajišťujeme vyhlášení daného řízení, vydávání zadávací dokumentace, přijímání nabídek, zpracování návrhů odpovědí na dodatečné dotazy, asistence na jednáních komisí (např. zajištění organizace otevírání obálek, posouzení kvalifikace), vyhotovení dokumentů z jednotlivých jednání komisí (např. vypracování návrhu posouzení nabídek z hlediska požadavků na splnění kvalifikace, vypracování výsledkové hodnotící tabulky, vyhotovení textu rozhodnutí o vyloučení dodavatele, vyhotovení textu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, odeslání příslušných dokumentů uchazečům, atd.

K problematice zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení nabízíme výkladová stanoviska k jednotlivým ustanovením zákona o veřejných zakázkách, případně rozbory již realizovaných zakázek nebo výběrových řízení či individuální vzdělávání formou školení zaměstnanců zadavatele.